Wim van Waardhuizen (1943) is leraar geschiedenis en maatschappijleer. Hij is van mening dat het vak geschiedenis voor een groot gedeelte een vertelvak is. De feiten staan in de studieboeken, maar veel te beknopt om de leerlingen te laten ‘inleven’ hoe de tijdgeest was in een bepaalde periode. Die verhalen maken het vak geschiedenis ‘boeiend’. In dit fictieve verhaal probeert hij de lezer te doen geloven, dat je even in een hele andere plek, en zelfs in een heel andere tijd bevindt.